lunes, 28 de junio de 2010

FÒRUM -IVA


ACLARIMENTS SOBRE L’IVA.

Vist que un anterior article, “efectes de l’IVA”, va generar dubtes i preguntes, voldria aclarir el significat d’algunes qüestions sobre l’IVA, concretament el règim d’equivalència i l’IVA dels detallistes o minoristes.

Amb caràcter general els comerciants detallistes, si reuneixen els requisits necessaris, tributen obligatòriament en el règim del recàrrec d’equivalència. Règim que s’ha de sol·licitar i acreditar estar-hi sotmesos front als seus proveïdors.
Els comerciants minoristes, persones físiques, i que comercialitzen al detall estan en aquest règim d’equivalència.
Aquest règim s’aplica doncs tant sols als comerciants detallistes que compleixin els requisits que s’estableixin reglamentàriament, determinant els productes que queden exclosos d’aquest règim.
Són comerciants detallistes aquells que venen bens sense haver-los sotmès a processos de fabricació o manufactura. No importen cap producte, el compren al seu proveïdor i el venen al seu client.

En aquest règim el comerciant no esta obligat a efectuar cap ingrés per l’activitat. No té cap obligació de dur llibres per aquest impost, si no realitza altres activitats. En aquest règim no presenten declaracions de IVA. No efectuen cap liquidació

El règim del recàrrec d’equivalència consisteix en que els proveïdors repercuteixen al comerciants en la factura l’IVA corresponent més el recàrrec d’equivalència.
Amb aquest recàrrec d’equivalència els minoristes paguen l’IVA corresponent al comprar i no presenten cap liquidació de IVA.
Evidentment l’han de repercutir als seus clients, aplicant el tipus de gravamen a la base imposable, i desglossar-lo per separat si aquests els hi demanen. Però mai tornar-lo a carregar. Repercutirà per tant l’IVA corresponent, en cap cas podrà incrementar amb el percentatge del recàrrec.

Aquest recàrrec d’equivalència serveix per compensar la diferència entre el IVA que paga el minorista (sobre el preu de cost de la seva compra) i l’IVA que paga el client (que és sobre el preu de venda de l’article).

Evidentment no es pot confondre un minorista amb un bar, restaurant ... o qualsevol empresa que presti serveis, on si que han de declarar l’IVA corresponent.

Espero haver aclarit els dubtes que va generar el meu article sobre la repercussió de l’IVA.

Atentament,

Miquel CALSINA GORDI.

lunes, 21 de junio de 2010

FÒRUM - ACCIONS EN VENDA


ES VENEN ACCIONS.

A primers del proper mes de juliol sortiran a la venda les accions de Naturlàndia. Suposo que ara ja si serà definitiu i no hi hauran nous aplaçaments, sinó no sé jo pas que en farem del “flamant” nou Director. Que amb el que cobra, almenys que es dediqui a buscar accionistes o no el podrem pagar.
També havien de treure la carpa aquest mateix mes de juny i encara no han començat. No sé doncs si creurem res...

Donat que tots els membre de UL compraran accions, donat que els membres de Segle21 també en compraran, donat que algun banc en comprarà, donat també que els constructors adjudicataris de l’obra també se’n quedaran, i donat que els membres de les plataformes que estant recollint signatures per “protegir” el parc natural de la Rabassa, també se’n quedaran (segons el Consol Menor, per entrar al Consell d’administració)... No hauríem de tindre massa problemes per vendre doncs totes les accions en un parell o tres de dies.
Fins i tot estic pensant jo mateix en comprar-ne alguna.

Aquesta “inversió” no serà per a treure’n beneficis, ja que aquests seran nuls i no tant sols els primers anys (com assegura el Consol Menor). Sinó que es tractarà de donar una ajuda al poble. Es tracta d’una petita ajuda, a raó de 35 euros l’acció per crear llocs de treball, per pagar els salaris dels que ja estan creats (Director inclòs) i per a poder “fardar” de parc temàtic.
Serem els més “xulos” del país...

A banda de les accions de Naturlàndia es podria crear també una altra “societat” que es dediqués a revitalitzar la parròquia : obrint comerços, bars restaurants, hotels... construint parcs, jardins i zones verdes... arreglant el que ja tenim : carrers, camins, voreres... trobant alguna solució definitiva a la desviació... arreglant la Plaça Major, l’església, la llar de jubilats, els aparcaments...
Tot això però, no tant amunt com Naturlàndia, sinó una mica més proper al centre, o sigui dins de la parròquia.
El problema seria : quin seria el cost de cada acció d’aquesta Societat ?
De ben segur però, per a la parròquia seria molt més “rentable”.

Atentament,

Miquel CALSINA GORDI.

lunes, 14 de junio de 2010

FÒRUM - IVA


EFECTES DE L’IVA.

Aviat entrarà al Consell General el projecte de llei de l’IVA, que hauria de ser aprovat per entrar en vigor l’any 2012, si tot va bé.
En principi no hauria de fer por a ningú doncs no hauria d’afectar massa en un increment de preus. Si es posa en marxa correctament, tant sols hauria de suposar, majoritàriament un increment de preus de 0,20 %. Actualment la majoria de productes que importem paga de IMI un 4%, més el 0,8 % de IAC, que evidentment es repercuteix al comprador o client.
En l’apartat de serveis aquest increment no hauria de suposar més de un 1%, ja que passarà del 4% actual d’ISI al 5% d’IVA.
Sempre fent referència al comprador o usuari final. Deixo de banda els famosos mòduls que estem pagant actualment i el possible benefici fiscal d’alguns empresaris o la probable pèrdua fiscal d’altres, actual.

Però no serà senzill d’aplicar, l’IVA no és tant fàcil com sembla de posar en marxa. D’una banda existirà tot el material o mercaderies que haurà entrat abans de la posada en vigor de l’IVA i que per tant ja haurà tributat per IMI i IAC. La seva deducció serà complicada de demostrar i de controlar, tant per als empresaris com per a Govern. No tothom haurà conservat o podrà localitzar tots els documents (factures de compra) o totes les declaracions de la duana.

D’altra banda existeixen els detallistes, són aquells que no importen res sinó que es proveeixen al país. Aquests no haurien de liquidar cap mena de IVA a Govern, tant sols suportar l’IVA dels seus proveïdors, més un recàrrec d’equivalència i traslladar-ho als seus clients.
Molt de compte però amb aquest trasllat, ja que molts podrien incórrer en el greu “error” de tornar a carregar un 5% de més al seu marge comercial. Amb el que es produiria un efecte en cadena que incrementaria excessivament el preu final.
Ull doncs a l’hora d’efectuar els càlculs.
A banda de que si s’hagués de retornar algun IVA a la duana, fins i tot el nostre Govern podria perdria diners en la operació.

Atentament,

Miquel CALSINA GORDI.

domingo, 6 de junio de 2010

FÒRUM - DIPÒSIT DE COMPTES


I SI NO DIPOSITO ELS COMPTES ?

Vejam que passa si la meva empresa no diposita els comptes de l’exercici 2009 :

Incorreré en una infracció comptable greu que no comportarà cap sanció doncs aquestes no són aplicables fins a l’exercici 2010.

El proper any, segons el Ministre de Finances, no em deixaran dipositar els comptes del 2010.
Al no haver dipositat els del 2009, segons l’article 6 del reglament de societats, “no puc inscriure cap assentament referent a S.L. o S.A. si en tinc de pendents de fer fins que regularitzi la meva situació” (ull, que no diu : mai més), amb el que incorreré en una infracció comptable molt greu al haver estat sancionat pel mateix tipus d’infracció. Fet castigat amb una sanció de 2001 euros. (No sé si ara si sumaran els 601 euros de la primera infracció greu).
Sancions que evidentment no pagaré, ja que aquest fet no comportaria cap solució al meu “problema” ja que no em deixen dipositar els meus comptes.

Un any després, com tampoc em deixaran dipositar els comptes, i al haver estat sancionat pel mateix tipus d’infracció anteriorment sumaré 4002 euros més de sanció, que evidentment tampoc pagaré ja que continuo sense poder solucionar el problema.

Aleshores em prohibiran durant tres anys contractar amb les administracions públiques.

Com el problema no tindrà mai solució, la prohibició de contractar amb les administracions públiques s’anirà renovant, ni hi podré treballar mai. Tampoc acumularé més sancions ja que aquestes prescriuen als tres anys. Tot quedarà estancat.

No passarà res més, ja que la Llei no preveu res més.

Que m’importa a mi tot plegat si jo no penso treballar mai amb l’administració pública ?
Encara que segons l’article 43 sé que no m’admetran cap sol·licitud adreçada al Registre de Societats, que m’importa a mi si no tinc pensat adreçar-ne cap.

I sobretot, que m’importa a mi tot plegat si la meva empresa no és cap societat ?

Tant sols és un exemple de que quant les coses es fan malament, per molts afanys que es facin de posar pegats i solucionar sobre la marxa, les coses segueixen igual de malament.

Atentament,

Miquel CALSINA GORDI.