miércoles, 24 de agosto de 2011

FÒRUM - BAIXES I PRESIDENTS


LES BAIXES I ELS PRESIDENTS DE LA CASS.

Fent un càlcul aproximatiu amb les dades estadístiques publicades per la Cass (les darreres corresponen al mes de maig) i el salari mitjà, que tant perjudica encara als treballadors per compte propi (entre uns i altres encara esta tot per arreglar), es pot deduir el següent :

Actualment al país hi ha unes 2.000 persones de baixa laboral (d’un total de 37.498 assalariats), xifra que representa més de un 5% del total.
Aquestes baixes ens costen aproximadament uns 3 milions de euros cada mes (uns 36 milions de euros l’any).

Al llegir les declaracions de l’actual president del Consell d’administració de la Cass : “Tot és totalment gratis i no es racionalitza, s’ha acabat”.
En un primer moment vaig sentir indignació, doncs personalment no tinc res gratis de la Cass, però fent el simple càlcul exposat anteriorment constato que per a “molts” si que és gratis.

Resulta evident doncs que s’ha de fer “quelcom” per racionalitzar la situació.
Controlar les despeses ? Segur. Utilitzar medicaments genèrics ? També... Revisar les baixes ? Evident.

Els autònoms ja hem “perdut” molt de temps amb la famosa promesa de la revisió de les nostres cotitzacions i penso que encara en perdrem molt més abans de que aquestes rebin una modificació.
El que no podem consentir és perdre els nostres diners perquè la nostra cotització cobreixi les baixes del 5 % dels assalariats.
En canvi, tant sols sentim parlar de retardar la edat de jubilació i de augmentar les cotitzacions.

Per completar, ja només em faltava llegir les continuades declaracions de l’ex president del Consell d’administració de la Cass, ara que ja no hi és, (val a dir que ha passat per allà sense pena ni glòria) donant ara lliçons i consells tals com “Aquell que es pugui plantejar un pla de jubilació, jo li ho aconsellaria”.

Menys “consells” o “amenaces” i més “fets”. O és que un president d’un Consell d’administració no serveix per a res ? (a banda de cobrar, és clar).

Atentament,

Miquel CALSINA GORDI.

martes, 2 de agosto de 2011

`FÒRUM - ELS COMPTES.


ELS NOSTRES COMPTES.

Segons el departament d’estadística d’Andorra, el nostre país disposava l’any 2.010 de 7.340 establiments comercials.
Quants d’aquests establiments són autònoms i quants són societats ? Quants d’aquests autònoms facturen una xifra superior als 100.000 euros ? Quants empresaris tanquen els seus comptes a 31 de desembre ?
No tenim cap resposta a aquestes preguntes, per tant no tenim ni idea de quants comptes s’han de dipositar al registre de dipòsit de comptes o al registre de Societats.
Dades “fiables”, ens diuen però que són unes 6.000 empreses les que tenen la obligació de dipositar els seus comptes.
Finalment, amb un “sprint” inesperat del darrer dia, varem arribar gairebé als 3700 dipòsits. No està malament, però encara en manquen molts. Aquests seran doncs sancionats i el seu nom comercial serà publicat al Bopa. Això si, no serà fins passat el mes de desembre. Segurament hauran de fer un numero especial del Bopa al mes de gener del proper any. Butlletí que serà molt “curiós” de llegir...

No entenc la satisfacció del departament de Economia del nostre Govern amb aquestes dades, per molt que siguin molt més bones que les de l’any passat. Moltes de les nostres empreses continuen incomplint la Llei i és de suposar que per molt que publiquin els seus noms, tampoc pagaran les sancions corresponents.
Passaran doncs a “engreixar” els deutes per impagats de ISI, IMI, IPI, IAC, taxes d’activitat comercial, taxes de tinença de vehicles, foc i lloc i altres... juntament amb totes les sancions impagades.
Però tothom tranquil... Totes prescriuen als tres anys.
Passaran segurament també a amuntegar-se a les taules de la Batllia.
Però tothom tranquil... Els Batlles ja s’esperaran a que prescriguin.

I mentrestant els “quatre” “gilipolles” de torn, continuarem fent les nostres declaracions, els nostres dipòsits i pagant sense “protestar”.
Quin seria l’endeutament total si s’haguessin “preocupat” per cobrar els deutes ?

Atentament,

Miquel CALSINA GORDI.