lunes, 20 de agosto de 2012

QUE ÉS EL “N.R.T.” ? Els obligats tributaris han de donar-se d’alta al Registre Tributari i han de disposar d’un número de registre tributari (en endavant, NRT), que han de sol·licitar a través d’una declaració censal. Aquest número és únic per a tots els tributs estatals. La sol·licitud s’ha de formalitzar a través de la declaració censal corresponent. QUI ÉS UN OBLIGAT TRIBUTARI ? Obligats tributaris 1. Respecte a l’impost sobre societats, són obligats tributaris quan tenen la residència en territori andorrà: a) Les persones jurídiques. b) Les institucions d’inversió col·lectiva incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà. c) Entitats públiques, parapúbliques i de dret públic. Els obligats tributaris d’aquest impost es designen abreujadament i indistintament amb les denominacions “societats” o “entitats” al llarg d’aquest Reglament. 2. Respecte a l’impost sobre activitats econòmiques, són obligats tributaris les persones físiques que tenen la residència fiscal en territori andorrà i duen a terme una activitat econòmica d’acord amb el que determina l’article 5 de la Llei de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques. Fins aquí, res del que he escrit és “meu”, tant sols es tracta d’una copiar – enganxar del Reglament dels impostos directes. El proper mes de setembre, TOTS els obligats tributaris hem d’efectuar un pagament a compte amb el Resultat de l’any passat, el 2011. I això vol dir que : Hem de disposar tots del corresponent NRT, també tots els comerciants que fins ara no tenien aquesta obligació, també tots els arrendadors que ja tenien aquesta obligació i molts altres que no entraré ara a “detallar”. NRT, que val a dir imagino serà imprescindible per a tots els residents a Andorra quan s’aprovi un I.R.P.F. A banda de lo exposat anteriorment, tant sols recordar a tothom que : - La comptabilitat ordenada és obligatòria (per a tothom). - El dipòsit de comptes és obligatori per a totes les Societats. - Els empresaris diferents de les Societats que tinguin una xifra anual d’ingressos total inferior a 150.000 euros, han de presentar un document de declaració justificatiu sobre la seva xifra anual d’ingressos i queden exclosos de l’obligació de dipositar els comptes. Aquest article, del que jo no he escrit pràcticament res tant sols és un recordatori, avís, informació ... Però que tothom ha de tenir molt clar. A data de termini del dipòsit de comptes (31 de juliol), tant sols 5.280 empreses havien complert amb la seva obligació. Bona notícia, segons Govern, ja que l’any anterior ho havien fet 3.683 empreses. Però tenint en compte que també s’han “comptabilitzat” les declaracions d’aquells que no tenien l’obligació de dipositar comptes, al meu entendre encara manquen unes 5.000 empreses que no compleixen la Llei. Atentament, Miquel CALSINA GORDI.

miércoles, 15 de agosto de 2012

LA CARRETERA DE NAGOL. Quin mal hem fet els que vivim a la carretera de Nagol, a Sant Julià de Lòria, per no ser respectats degudament ? No entraré a valorar si el “problema” ve del Comú de Sant Julià o de Govern. Encara que, segons comentaris que no són meus, sinó d’un ex-Consol Menor lauredià, s’entreveu un possible conflicte de competències. El conflicte vindria determinat per la “confecció” final de les obres a la ex-plaça Laurèdia, que discrimina als vehicles que procedim de la carretera de Nagol i volem anar en direcció a Espanya : Hem de fer el tomb, fins al final de la vila, a la rotonda de les Arades, o jugar-nos la “carrosseria” en una mini-rotonda “criminal” situada prop del Comú Lauredià (quant està habilitada, evidentment...). Sé perfectament que els vehicles procedents de la carretera de la Rabassa, (d’Aixirivall, o Naturlàndia, si així ho prefereixen), són molt més nombrosos que els que procedim de la carretera de Nagol... Però, d’aquí a donar-los total “impunitat” i preferència... No ho entenc... Analitzant la situació, i constatant qui viu en un lloc o altre, potser el “problema” queda més clar... Carretera de Nagol : L’ex cap de Govern, Sr. Albert Pintat. L’ex cap de Govern, Sr. Oscar Ribas. Un parell de ex-consols lauredians... Un Ministre, Sr. Gilbert Saboya. Un Conseller de Comú (que no és de UL). Jo mateix, que no sóc ningú important. Per posar alguns exemples ... Carretera de la Rabassa : L’actual Consol Major, Sra. Montserrat Gil. L’actual Consol Menor, Sr. Manel Torrentallé. L’ex Consol major, Sr. Josep Pintat. El President del Grup Parlamentari de DA, Sr. Ladislau Baró. Uns quants militants de UL. Per posar alguns exemples... Qui en tingui ganes, que ho valori. Tot això, deixant de banda l’aparcament indiscriminat a la carretera de Nagol, a banda i banda, on normalment esta prohibit “parar”, per la Festa Major de Sant Julià de Lòria. Els que residim a la carretera de Nagol, ens toca : O bé, sortir a “peu”, o bé jugar-nos la “carrosseria” (potser quelcom de més), o bé aguantar ... I, “callar” ? Atentament. Miquel Calsina Gordi.
ACABAR LES OBRES A SANT JULIÀ ABANS DE LA FESTA MAJOR. Sempre passa el mateix, s’apropa la Festa Major laurediana, la més concorreguda del país i s’han d’acabar les obres endegades a corre-cuita, perquè tot quedi enllestit en començar la Festa i sembli que es fa quelcom per la parròquia (això queda políticament molt correcte). Ara mateix però, el poble fa fàstic i és un caos circulatori. Però tot si val... Per la Festa Major, les “autoritats” podran desfilar i inaugurar places que la vila no necessitava i desviacions que no duen enlloc. Això si, ben cofois i guanyant una bona “pasterada” ( vergonya que ja tothom ha oblidat ?). Comencem per la plaça Calonge : Quina necessitat hi havia per fer la absurda remodelació ? Quin problema tenia la plaça ? Continuem per la ex-plaça Laurèdia : Ja vaig avisar fa poc que els vehicles “grans” no tenien espai suficient per entrar al centre de la vila, que els autobusos no tenien suficient espai per maniobrar i es “menjaven” les tanques... Ni cas... Hem hagut de esperar l’arribada dels camions dels firaires perquè haguessin de passar per damunt el jardí i destrossar la gespa encara no arrelada i col·locada amb precipitació. Seguim amb tota la “floramenta” repartida per tota la parròquia que durarà el que durarà... o sigui l’estiu i gràcies. Acabem amb la “tonteria” que han muntat al camp de tir, que aporta “milers” de visitants ?, que ni tant sols trepitgen el poble de Sant Julià. Això si, l’aparcament comunal ja esta tancat i els vehicles aparquen de nou on no es pot i fan molta nosa, a la carretera de Nagol. Justament, la que tinc d’agafar jo cada dia per anar a treballar (que no per anar de Festa Major). Però, és igual : Visca la Festa Major, la disbauxa, l’augment de preus dels bars... Que “total” són quatre o cinc dies i qui no estigui content, que marxi de vacances, o vingui prop de casa meva, on per sort la musica “variada”, la disco mòbil i altres sorolls de procedència dubtosa arriben més aviat “difuminats”. Bona Festa Major, a qui agradi... Atentament, Miquel Calsina Gordi.