lunes, 26 de noviembre de 2012

FÒRUM - QUE FAREM

QUE FAREM, SENYORS ? Govern ja ha cobrat el pagament a compte de l’IS i de l’IAE. Ja hem pagat. Fins i tot aquells que no hem de pagar res... Veritablement, hem pagat tots ? Evidentment que no, la meitat dels obligats tributaris no ho ha fet. La gran majoria de pagesos, ramaders, agricultors... no ha pagat. La més gran majoria d’arrendadors , tampoc ha pagat. Pràcticament la totalitat d’administradors, tampoc ha pagat. Hem pagat els quatre “gilis” de torn. Molts, sense la “obligatorietat” de pagar (pels 40.000 euros exempts). Hem pagat uns diners que “presumiblement” ens seran retornats. Hauríem d’haver dipositat els diners a la Batllia, enlloc de prestar-los a Govern, sense cap tipus d’interès. El títol de l’article : “Que farem, senyors ?”, va “dedicat” al Govern dels “millors ?”. A qui “perseguiran” ? Als que hem “jugat” el seu joc, fent les corresponents declaracions, a fi i efecte de saber si són “correctes” ? O, a tots aquells que han passat un cop més de tot ? Molt em temo que, els que serem perseguits som aquells que em “jugat”. Per “jugar”, em refereixo a complir les lleis, ja sigui dient la veritat o amagant-la. Si fan això... Senyors “millors”... A banda de “recordar” a tota la seva família... acabarem als tribunals. Jo, com molts... no tots... (ni la meitat), he complert. Si em busquen a mi, enlloc de buscar als que no ha “jugat” el seu joc... allà ens trobarem. I no penso contractar cap advocat, tampoc el necessito. Vostès si que l’hauran de contractar i pagar. Mentrestant, ja he pagat... Allò que no tenia l’obligació de pagar. No tardin molt en retornar-m’ho... Sinó el que endegarà “accions” seré jo mateix. Només em mancava ja escoltar, per posar un “exemple”, estacions d’esquí queixant-se de que sortiran perjudicats amb L’IGI, quan porten uns anys, beneficiant-se de l’ISI. PEÍSSSSSSSSSSSS. Atentament, Miquel CALSINA GORDI.

FÒRUM - LA CASS FA EL QUE VOL

LA CASS FA EL QUE VOL. Extret de la pàgina web de la CASS i segons la seva pròpia Llei, i referent als volants de desplaçament: “3. Si és una persona assegurada indirecta i estudieu al país estranger s'ha de presentar un document que acrediti que curseu estudis en un establiment d’ensenyança reconegut i que no es treballa regularment. El formulari de conveni s’ha de renovar cada principi de curs. Les persones assegurades indirectes que estudien a l’estranger i consten a la seguretat social poden superar els 180 dies.” Mal redactat ? Doncs, si. Però no és aquest el problema... 180 dies = 6 mesos. Quedant molt clar que els estudiants a l’estranger, poden superar els sis mesos. Queda... valgui la “redundància”, molt clar. No és així ? Doncs bé... Per a la CASS, es veu que no... Tant sols admeten 6 mesos de volant de desplaçament per a “tothom”, estudiant o no... Vaig “patir” aquest problema amb la meva filla, l’any passat. Després de 6 mesos de sol·licitar el volant de desplaçament (ella cursa els seus estudis a Barcelona), em varen denegar, inicialment, un nou volant de desplaçament (val a dir que personant-me a les oficines em varen solucionar el “problema”, tot anul·lant els sis mesos que ja havia “complert” (sense utilitzar-los), vaig poder sol·licitar un nou volant de desplaçament. Però la solució, al meu entendre, no és aquesta. La veritable solució consisteix en fer el que la Llei diu. I la CASS no ho fa. Perquè ? Com a resposta al “problema”, et diuen que el beneficiari (en aquest cas, la meva filla), demani el “famós” pin de la CASS i sol·liciti els volants de desplaçament, a mida que els necessiti. O bé, que pagui l’assistència sanitària en primer lloc, passant a continuació la factura corresponent a la CASS. Doncs no... “Senyors” de la CASS, vostès han de complir les lleis com tots els demés, no aplicar-les a la seva conveniència, o a la dels seus programes informàtics, que no funcionen adequadament. No em costaria res fer els volants de desplaçament de la meva filla, seguint la “necessitat”, tampoc em costaria gaire que la meva filla, directament, amb el seu “pin”, ho fes. Però no em dona la gana, jo compleixo les lleis i exigeixo que la CASS també ho faci. Ja n’estic un “pel” fart de que la CASS interpreti les lleis a la seva conveniència, amb el beneplàcit de Govern. Les lleis les hem de complir tots, ja sigui particulars, empreses, públiques o parapúbliques... O potser és que finalment haurem d’acudir tots als edificis administratius acompanyats d’un advocat, a fi i efecte de que respectin també les lleis. PEÍSSSSSSSSSSSSS. Atentament, Miquel CALSINA GORDI.