jueves, 11 de abril de 2013

FÒRUM - DECLARACIÓ IGI

LA DECLARACIÓ D’IGI. Ens trobem davant d’un formulari (el número 900, encara que al descarregar-lo ens digui que es tracta del H5003) que en principi no sembla massa complicat d’omplir, ja sigui cada mes, cada tres mesos, o cada sis, segons el volum de facturació. Primer problema. En quin volum de facturació ens hem de basar ? Suposadament amb el del 2.012, que serà el que dipositarem al juliol. La Llei no ho especifica i existeixen empreses que el darrer any varen facturar més de 250.000 euros (que suposa una declaració trimestral i aquest any no hi arribaran ni de bon tros). Segon problema. En declarar l’impost repercutit hem de separar els diferents tipus : 4,5%, 0%, 1% i 9,5% amb la seva corresponent base de tributació i la quota. Encara que amb repercutits al 9,5% tant sols existeixen 5 empreses al país. Si no ho hem anat separant comptablement, ho tindrem complicat. Tercer problema. I aquí ve una gran contradicció : ja no s’han de separar els diferents tipus en declarar els impostos suportats, perquè ? tant sols les quotes suportades en operacions interiors (barrejades) i les importacions (que si no hem tingut la cura de comptabilitzar per separat, tocarà agafar la calculadora i “puntejar”). Quart problema. Calcular la diferència, amb el règim transitori d’inventaris i més endavant amb les quotes a compensar... Tot un galimaties. La primera declaració sembla bastant clara tot i aquests “problemes”, però la segona declaració pot ser una caos (per com haurem de declarar les diferències). Tot això obviant altres “problemes” tals com declaracions negatives que no sabem com ens retornaran, inventaris de material en estoc abans del 31/12/12, que no sabrem quan els podrem realment descomptar... Sembla fàcil però no ho és en absolut. I sinó agafin el “cas” de les declaracions de farmàcies, que per cert, si han de repercutir generalment el 0%, perquè diantre els hi cobren el 4,5% a l’entrada de les mercaderies ? sempre tindran una declaració negativa, amb el que difícilment podran descomptar mai els estocs anteriors a 31/12/12. Necessitem ja, tot una sèrie de modificacions de la Llei de l’IGI. Atentament, Miquel CALSINA GORDI.

No hay comentarios: