miércoles, 31 de julio de 2013

FÒRUM - FORMULARIS

FORMULARIS. Ja hem tingut tots, o gairebé tots, l’oportunitat de “tastar” els formularis de l’impost de Societats, els formularis de l’impost sobre les Activitats Econòmiques, els de l’IGI, els de l’IRNR, fer un “tomb” per l’Administració tributària, o “passejar” per la finestreta de l’oficina virtual de la mateixa Administració. Definitivament, un bon estiu sense de moment pràcticament ni vacances (moltes gràcies, Govern dels millors)... En principi, semblen tots, uns formularis senzills però en la realitat, quan ens posem a omplir-los, es transformen en uns formularis molt complicats. Sobretot si la persona que els ha d’omplir no disposa de coneixements comptables bastant elevats, i un coneixement de les lleis molt elevat. Tot i així, disposant de coneixements comptables i de les lleis, algun formulari es fa bastant difícil d’omplir, al menys correctament. En concret, el formulari 850A (declaració Simplificada per al règim de determinació directa), sempre i quan no es faci la declaració via “oficina virtual” (aquí si funciona), i en el cas de que la quota de liquidació sigui negativa, on s’hauria de consignar import zero, és impossible de fer-ho, el formulari no ho permet. Concretant també, els formularis 800 A2 i A3 (Estat de canvis del Patrimoni net i Balanç, per la declaració normal. És a dir, per ingressos superiors a 600.000 euros), són impossibles de omplir si no es disposa d’una “lupa” (ampliar la imatge en l’ordinador no serveix de gaire, doncs no saps realment on estàs treballant, en quina línia ho estàs fent...). I al moment d’imprimir el formulari no es veu res, ni amb lupa. A banda de que, alguna casella no funciona correctament. Aquí s’ha de ser un veritable expert en “virgueríes” comptables. No queda clar com omplir el formulari 800F, per entitats parcialment exemptes, en l’apartat “rendes”, que s’ha de posar exactament ? El formulari de declaració d’IGI H5 900, no deixa gaire clar si aquells que no facturen més de 40.000 euros, i no eren considerats activitat econòmica, no havien de liquidar doncs IGI, però en canvi l’han cobrat ( per exemple, en arrendaments de locals comercials), l’han d’omplir o no. En principi, no poden ja que no varen demanar aquesta opció. Però, si han cobrat IGI, que han de fer ? Esperem que quan entri en vigor l’IRPF els formularis estiguin més “afinats” sinó pot ser un caos. Atentament, Miquel CALSINA GORDI.

No hay comentarios: